Bumagsak ang eroplanong Mt

Ano ang dating pangalan ng pamahalaang rebolusyonaryo

Malaking pondo ang nakalaan sa

Malaking pondo ang nakalaan sa mga programang edukasyonal. Inaasahan din itong magiging daan para makapagtulungan ang mga kasaping bansa sa paglutas ng anumang suliraning haharapin ng sinuman sa kanila. Ng dahil nga na si Pangulong Macapagal ay nagmula sa mahirap na pamilya isinulong niya na mapaunlad ang kabuhayan ng kanyang mahihirap na mga kababayan. Kakaiba siya sa mga naging pangulo ng bansa. Ipinagbawal din ang pampublikong pagtitipon na may temang pulitikal.

Tinutulan din niya ang paggamit ng kanyang pangalan sa pagpapangalan ng anumang pook sa bansa. Nakilala tayo sa buong mundo sa larangang ito. Layunin nito na bigyan ng kapanatagan ang mga kawani sa pribadong sektor. Nabuwag ang kongreso at ipnagbawal ang pagkilos ng mga lapiang pampulitika. Ang pagkamatay ni Benigno Aquino Sr.

Inaasahan din itong magiging daan para

Layunin nito ay upang magkaroon ng kalayaan pang- ekonomiya ang bayan. Marami ang naging pagbabago sa pagpapatupad ng Batas Militar sa Pilipinas. Pinawalang halaga niya ang piso sa pamamagitan ng pagtatakda ng halaga nito ayon sa mga umiiral na free market rate sa halip na ayon sa direksyon ng pamahalaan. Nagpunta din siya sa mga nayon upang makihalubilo sa mga karaniwang tao.

Maliban sa maigting na pagsesensor, mahigpit na ipinapatupad ang curfew. Subalit sa halip na gumamit ng mga kulay na tiyak na tulad ng sa Cuba, maharlikang bughaw ang ginamit. Malaki ang naitulong sa kanya ni Benigno Aquino, Jr.

Katunayan siya ang kauna-unahang pangulong nagsuot nito sa Araw ng kanyang Inagurasyon. Habang nais ni Bonifacio na magsimula ang pag-aalsa sa lalong madaling panahon, nagpahayag ng pagpapasubali si Emilio Aguinaldo ng Cavite dahil sa kawalan ng mga armas. Pagpapatayo ng mga Planta Sa panahon ng panunugkulan ni Marcos na umabot ng dalawampung taon, nakapagpatayo siya ng mga Power Plant.